σάκανδρος

σάκανδρος
pudenda muliebria
masc nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • σάκανδρος — ὁ, Α το γυναικείο αιδοίο. [ΕΤΥΜΟΛ. Κωμική λ., σύνθ. με α συνθετικό τη λ. σάκ(κ)ος και β συνθετικό τη λ. ἀνήρ, ἀνδρός] …   Dictionary of Greek

  • σάκανδρον — σάκανδρος pudenda muliebria masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • άνδρας — και άντρας, ο (Α ἀνήρ) 1. αρσενικός άνθρωπος (σ’ αντίθεση με τη γυναίκα) 2. ομόκλινος, σύζυγος 3. ανδρείος, γενναίος, παληκάρι 4. αυτός που μπήκε στην αντρική ηλικία, ενήλικος, ώριμος 5. στρατιώτης, οπλίτης 6. φρ. «κατ’ ἄνδρα», ένας ένας με τη… …   Dictionary of Greek

  • σάκας — ὁ, Α (κατά τον Ησύχ.) το γυναικείο αιδοίο. [ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. συνδέεται με τη λ. σάκ(κ)ος (πρβλ. και σάκανδρος)] …   Dictionary of Greek

  • σάκτας — ὁ, Α 1. σάκος, θύλακος 2. το γυναικείο αιδοίο, σάκανδρος* 3. γιατρός. [ΕΤΥΜΟΛ. < σάττω «γεμίζω, συγκεντρώνω, τακτοποιώ» (για το θ. σακ βλ. λ. σάττω) + κατάλ. –τᾱς. Η λ. ανάγεται στο ρ. σάττω λόγω τού ότι στον σάκο συγκεντρώνονται, στοιβάζονται …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.